Меню
Профил
Език

Декларация за лични данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Основание за съставяне на настоящата „Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни” е чл. 7 от Регламент 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Съгласен/съгласна съм при изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на „Хайгер” ООД, да се обработват личните ми данни, включващи: моето име, фамилно име, телефонен номер, адрес за доставка, адрес за кореспонденция, имейл адрес, евентуално номерата на посочени от мен банкови карти, банкови сметки и други разплащателни средства, изброяването не е изчерпателно, поради което и други мои данни, които са необходими съгласно действащото национално и европейско законодателство.

Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорното отношение между мен и „Хайгер” ООД, а след приключването им за  периода, необходим на „Хайгер” ООД да изпълни законовите си ангажименти по съхранение на информацията, който период максимално може да бъде до 10 години след последната ми покупка от сайта или до приключването на евентуален спор или производство, по които моите лични данни могат да имат отношение.

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време, като го заявя на пощенски адрес: бул. „Руски” №141, Пловдив 4000, България или на имейл адреси: sales@heiger.net; office@heiger.net, както и чрез използване на предоставения ми линк на сайта: Управлявай профила и настройките си! Информиран/информирана съм също, че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако то противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.


Цени на доставка

Най-продавани