Меню
Профил
Език

Общи условия


Общи условия за ползване на онлайн зоомагазин Хайгер


Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Общите условия за достъпа до уебсайта www.heiger.net и за използването му ("условия на сайта"). Ако не приемате условията на сайта, посочени тук, няма възможност да използвате Сайта! Използването на коя да е услуга на сайта, достъпна без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с тези Общи условия.

Във връзка с предоставяните на сайта услуги 
HEIGER.NET обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), с която можете да се запознаете по-долу и тук. Политиката е неразделна част от настоящите Общи условия. С приемането на нашите Общи условия, Вие приемате също и нашата Политика за защита на личните данни. Поставяйки отметката за съгласие с условията на сайта, Вие полагате подпис под Декларацията за даване на съгласие за обработка на Вашите лични данни, които доброволно сте ни предоставили по време на престоя и при пазаруването на нашия сайт.


Моля прочетете внимателно Декларацията, с която ни предоставяте съгласите си да обработваме личните Ви данни и поставете отметка, че приемате настоящите Общи условия само ако сте съгласни с текста на Декларацията, а именно:


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


Основание за съставяне на настоящата „Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни” е чл. 7 от Регламент 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕС

ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА:

Съгласен/съгласна съм при изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на „Хайгер” ЕООД, да се обработват личните ми данни, включващи: моето име, фамилно име, телефонен номер, адрес за доставка, адрес за кореспонденция, имейл адрес, евентуално номерата на посочени от мен банкови карти, банкови сметки и други разплащателни средства, изброяването не е изчерпателно, поради което и други мои данни, които са необходими съгласно действащото национално и европейско законодателство. 

Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорното отношение между мен и „Хайгер” ЕООД, а след приключването им за  периода, необходим на „Хайгер” ЕООД да изпълни законовите си ангажименти по съхранение на информацията, който период максимално може да бъде до 10 години след последната ми покупка от сайта или до приключването на евентуален спор или производство, по които моите лични данни могат да имат отношение.

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време, като го заявя на пощенски адрес: бул. „Руски” №141, Пловдив 4000, България или на имейл адреси: sales@heiger.netoffice@heiger.net, както и чрез използване на предоставения ми линк на сайта: Управлявай профила и настройките си! Информиран/информирана съм също, че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако то противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ с „ХАЙГЕР” ЕООД


1. Действие на Общите Условия

Настоящите Общи условия, наричани още: „Условия на сайта” или „Условията на сайта”, важат за всички поръчки, направени през електронен магазин „Хайгер онлайн”. Те  уреждат взаимоотношенията между „Хайгер” ЕООД, наричано още за краткост Хайгер,  от една страна и посетителите и Потребителите на електронния му магазин, наричан още: „Хайгер онлайн” , "Онлайн зоомагазин Хайгер" или HEIGER.NET, намиращ се на Интернет адрес (домейн): http://www.heiger.net, от друга страна.

2. Данни за търговеца – собственик на онлайн магазина

Собственик на електронния магазин, а с това и търговски партньор по всички отправени чрез него поръчки, е дружество „Хайгер” ЕООД.

„Хайгер” ЕООД е регистрирано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 200882475, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, бул. Руски” № 141;  тел.: 032/62-64-89, моб.тел.:0885-99-37-91, адрес на електронна поща: sales@heiger.net и интернет адрес на електронния си магазин: http://www.heiger.net.

Дружеството осъществява стопанската си дейност на адрес гр. Пловдив, ул. „Радецки” №30. Хайгер” ЕООД и е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG200882475. Дружеството предоставя услуги и осъществява продажба на стоки от разстояние посредством администрирания от него уебсайт за електронна търговия: www.heiger.net.

3. Покана за поръчка и сключване на договора

За да направите валидна поръчка, трябва пълно и правилно да попълните формуляра за поръчки и да сте лице, навършило 18 години. За да се регистрирате, отправите поръчка за покупка на стоки от сайта или за да качите информация на него, на предвидените за целта места, т.е за да ползвате услугите на сайта, Вие гарантирате и декларирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен да сключите договор. Хайгер не обработва личните данни на лица под 18 години и не носи отговорност в случай на ползване на услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност. Ползването на част от Услугите е възможно само с регистрация. Регистрацията се извършва лично, като не се допуска извършване на регистрация от името на други лица. При регистрация се изисква да попълните задължителните полета в регистрационната форма (име, имейл адрес и др.). Вие декларирате, че отговаряте изискванията за възраст и дееспособност, посочени по-горе. Вие се задължавате да предоставите верни, пълни и актуални данни при регистрацията и да ги поддържате такива. При неточност в данните Вие нямате право да ползвате Услугите до отстраняването ѝ. Вие носите отговорност за всички действия, извършени чрез Вашия акаунт с използване на Вашето потребителско име и парола за достъп. Вие се задължавате незабавно да уведомите HEIGER.NET, в случай на неправомерен достъп през Вашия акаунт или вероятност за такъв.

Наборът от продукти, които предлагаме е необвързващ. Вашата поръчка, която се активира чрез натискане върху виртуалния бутон: "Финализирай поръчката”, представлява покана за сключване на договор за покупка. Потвърждението, че поръчката е получена от „Хайгер” ЕООД, пристига непосредствено след изпращането й посредством автоматичен отговор по имейл, озаглавен: "Нова поръчка" и съдържащ всички предоставени на "Хайгер" данни. Този автоматичен отговор по имейл, че поръчката е влязла в системата на администрирания от „Хайгер” ЕООД уебсайт, все още не означава сключване на договор. Първият изпратен имейл след приключване на поръчката потвърждава единствено успешното й изпращане и преповтаря съдържанието на изпратените от клиента данни. Договорът се сключва и става валиден едва, когато по имейл бъде изпратена съобщение от „Хайгер” ЕООД за приемане на поръчката, съдържащо Покана за плащане и всички изискуеми атрибути за договора от разстояние по ЗЗП /като право на отказ от договора, данни за търговеца, линк към настоящите Общите условия/.  Действителността на договори за количества, надвишаващи обичайните потребности на едно домакинство, както и евентуална последваща препродажба на предмета на договора изискват изричното писмено потвърждение от страна на „Хайгер” ЕООД.

Ние съхраняваме договорния текст на Вашата поръчка. След приключването на поръчката посредством бутон „Финализирай поръчката” и след въвеждане на данните за получаване на стоката /адрес на доставка, телефон и др./ и данните за плащане /т.е .:избор на метод на плащане/, можете да разпечатате поръчката си като натиснете върху виртуалния бутон за принтиране. Освен това можете да видите поръчката си и в автоматизираното потвърждение за вход на поръчката Ви в системата на „Хайгер” ЕООД, което ще получите по имейл дори, когато не сте извършили регистрация.

Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия за функциониране на онлайн магазина: HEIGER.NET, Клиентът се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.

Клиентски профил и Регистрация

При поръчка на стока, Вие можете да се регистрирате, като създадете собствен клиентски профил. В този случай Вашата поръчка и въведените от Вас данни при поръчката ще се запазят във Вашия личен профил. Чрез зададените от Вас имейл адрес и парола, които сте въвели при първоначалната си регистрация, ще имате достъп по всяко време до профила и поръчките си. При забравена парола можете лесно да формирате нова, като последвате инструкциите, които следват след натискането на виртуалния бутон "Забравена парола". За целта най-напред системата ще поиска от Вас да въведете имейл адрес. При правилно въведен имейл адрес (онзи, с който е била направена регистрацията) системата генерира съобщение, че на посочения имейл адрес е изпратена Вашата парола и указание да проверите пощата към зададения имейл адрес. В пощенската си кутия ще откриете линк и след като го последвате, ще можете да запишете нова парола за достъп до Хайгер онлайн.

Регистрация:

Регистрацията е еднократна. Регистриран потребител може да бъде само лице, навършило 18 години. Всеки Потребител, намиращ се на сайта „Хайгер Онлайн” може да се регистрира, като въведе имейл адрес и парола. Регистрацията е необходима, за да използвате клиентския си профил за текущо следене на състоянието на поръчката Ви, за да проследите историята на покупките си, за да ползвате системата от търговски отстъпки за редовни клиенти и за да избегнете многократното въвеждане на данни при редовно пазаруване.

Регистрацията приключва с натискане на  виртуалния бутон „Регистрация”. След приключване на регистрацията потребителят получава имейл, потвърждаващ успешната му регистрация, т.нар. "Регистрационно известяване" на имейл адреса, с който е извършил регистрацията си. След успешна регистрация можете да отправяте множество от поръчки, без да е необходимо повторно да въвеждате данните си, да ползвате търговска отстъпка или да проследявате всякаква информация в собствения си профил. Ако използвате компютър, на който имейл адресът и паролата Ви за Хайгер онлайн не са запаметени, използвайте за влизане бутона "вход" или след като пазарувате, въведете имейл адреса и паролата си, за да използвате вече съществуващия Ваш профил на сайта ни.

Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя или лично от самия Потребител, който ще открие бутон на всяка страница от нашия уеб сайт - най-долу, вдясно, върху черен фон, след изобразеното като картинка катинарче, линк, обозначен със следния текст:."Моите лични данни". Този линк отвежда потребителя към страница, от която може самостоятелно да заяви и изпълни желанието си личните му данни да бъдат изтрити от списъка с клиенти. Това ще прекрати и наличната Ви регистрация на сайта ни. Изтриването се извършва чрез поставяне на отметка срещу текста: "Потвърждавам, че желае всичките ми лични данни да се изтрият освен данните за поръчките". След поставяне на тази отметка следва да се активира бутона "Забрави личните ми данни". Внимание! След изтриване на профила, губите историята на своите поръчки и зададените от Вас данни за пазаруване, които Ви облекчават в процеса. Единственият начин е да се регистрирате отново. Възможно е да използвате същия имейл адрес.

След като приключите с регистрацията си, можете да се върнете да пазарувате, като натиснете бутон "Поръчай още продукти".

За да разглеждате сайта не е нужна регистрация. На „Хайгер Онлайн” можете да пазарувате и като „Гост” – без да се регистрирате. Това означава, че когато завършвате поръчката си, вместо да активирате бутона „Регистрация”, вие трябва да кликнете върху бутона „Не създавай профил”. В този случай  към Вас няма да е приложима възможността да преглеждате историята на поръчките си и техния текущ статус, както и да използвате специалната система от отстъпки, която се прилага за регистрираните ползватели на сайта. Последното важи и за пазаруването чрез "Експресна поръчка без регистрация", даваща възможност да закупите стоки от сайта ни, като оставите само името, телефонния си номер, имейл адреса си и адрес за доставка. Това е възможно само в случаите, когато този начин на пазаруване е активен на сайта ни.

Съгласие:

Общите условия на сайта на "Хайгер" ЕООД, наречени още Условия на сайта, служат най-общо, за да ориентират потребителя как да използва сайта, какви са правата му по закон, включително и по отношение на личните му данни, как да закупи и да върне стока, как да направи рекламация и при какви условия, за какво се използват личните му данни и как се съхраняват. Законът за Защита на потребителите изисква от нас търговците да ориентираме потребителите в тази разнородна материя, което налага предоставянето на нашите клиенти на настоящата информация и изисква съгласието им с това, че са я получили и са наясно с правата и задължения си, когато сключват договори за покупка на стоки от разстояние. Затова при всяко пазаруване сайтът изисква да бъде дадено съгласието на потребителя с Общите условия за ползването му. Общите условия включват също така и Декларация за съгласието на Потребителя за това, че предоставя личните си данни на HEIGER.NET, както и нашата Политика за сигурност на личните данни. С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Условията на сайта", Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с техните текстове, потвърждава, че ги разбира, приема ги изцяло и се задължава да ги спазва. Това включва също приемането на текстовете на Декларацията, с която заявявате, че доброволно ни предоставяте личните си данни.  Съгласявайки се с Общите ни условия, Вие, нашият клиент, приемате, че електронните изявления към HEIGER.NET и електронните изявления от HEIGER.NET към Вас ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, със силата на саморъчен подпис. Авторството на тези изявления ще се установява по реда на чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4, изр. 2-ро от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”). Част от Услугите се предоставят и без да е необходима регистрация. В такива случаи съгласието с настоящите Условия се изразява със самото започване на ползването на Услугите. Във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и HEIGER.NET посредством електронна поща. Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от HEIGER.NET в електронна форма.

При всяко пазаруване, дори да пазарува като „Гост” – т.е. без да създава профил, за да завърши поръчката си, Потребителят трябва да прочете и да потвърди съгласието си с актуалните Общи условия на „Хайгер” ЕООД. За целта съгласието му се отбелязва  в полето „Съгласен съм с Условията на сайта”, а покупката приключва с натискане на  виртуалния бутон „Финализирай поръчката”.


Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице или на лице, поставено под запрещение, отговарят за всички вреди, причинени от непълнолетния ползвател на сайта Хайгер, както и за вреди, причинени на трети лица чрез регистрацията в сайта Хайгер, чрез извършване на заявки за закупуване на предлагани от Хайгер стоки или при ползване на други услуги, достъпни през Хайгер онлайн.


Промени в Общите условия

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от „Хайгер” ЕООД по всяко време.

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Хайгер, възникнали във връзка със заявка за покупка на стока, отправена преди изпращането на уведомлението за промяна в Общите условия и по време на срока за неговото влизане в сила, ако има такъв. В случаи на отправени поръчки за покупки на стоки, предшестващи извършени промени в Общите условия на Хайгер, правоотношенията по приетата заявка ще продължат да се развиват, съблюдавайки предвиденото в  Общите условия, валидни към момента на потвърждаване на заявката, освен ако законодателството не предвижда друго. За целта и за да бъде ясно за Потребителя, кои са били действащите Общи условия на сайта: HEIGER.NET, непосредствено след всяка отправена поръчка за покупка, „Хайгер” ЕООД изпраща по имейл на Потребителя, заявил стоката, екземпляр от Общите условия, които Потребителят е прочел и с които се е съгласил, преди финализирането на поръчката си.

При извършване на промени в Общите условия, „Хайгер” ЕООД се задължава да уведоми Клиента чрез електронна поща или с писмо съгл. разпоредбите на чл.147б от ЗЗП  в 7-дневен срок от настъпване на изменението. Последното важи за случаите, когато Клиентът на Хайгер онлайн е в процес на изпълнение на отправена поръчка за покупка на стока от Сайта или се намира в дългосрочни договорни отношения за онлайн покупки от сайта на „Хайгер” ЕООД. При всички други случаи на отправени поръчки, дори при извършена регистрация, за всяка отделно поръчка се изисква изрично съгласие с действащите към конкретния момент Общи условия на сайта за електронна търговия: HEIGER.NET. В този случай „Хайгер” ООД не дължи изрично известяване на Клиента на онлайн магазина, въпреки че същият може да е пазарувал и преди това, защото при всяка следваща покупка, посетителите и клиентите на сайта следва да се запознаят с действащите понастоящем, в най-последната им актуализирана версия, Условия на сайта. Тези условия е възможно да са претърпели междувременно промени, най-често свързани с имплементиране на нормативни изисквания, поради което изискваме нарочно съгласие от потребителите на HEIGER.NET при всяка нова поръчка.

Съгласно чл.147б, ал. 3 от ЗЗП Клиентът има право в едномесечен срок от получаване на промените в Общите условия или в едномесечен срок от получаване на променената версия на пълния текст на Общите условия да изрази несъгласието си с измененията, отказвайки се по този начин от договора, без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. Ако в рамките на срока по чл.147б, ал. 3 от ЗЗП Клиентът не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.

Ако Клиентът заяви, че отхвърля промените, се счита, че договорът между Хайгер и Клиента се прекратява автоматично с получаване на изричното изявление за отхвърляне. Изявлението за отхвърляне следва да бъде изпратено до „Хайгер” ЕООД по електронна поща на адрес: sales@heiger.net,  по факс: +359 32 62-64-89 или на адрес: гр. Пловдив 4000, бул. „Руски” 141.
Настоящите Общи условия не се прилагат за услуги, за които има отделни правила, както и за отношенията между Клиента и трети лица, с които Клиентът се е свързал, използвайки услугите на Хайгер.

4. Поръчки

Електронният магазин „Хайгер онлайн” приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично.

За да пазарувате на "Хайгер онлайн", е нужно да намерите търсените от Вас продукти, да ги добавите в количката за пазаруване чрез бутон "Добави в количка" и да предпочетете една от няколко възможности, за да ни предоставите данните си за покупка:

4.1. Като използвате имейл-адреса и паролата, с които вече сте се регистрирали на сайта ни. За целта трябва да имате регистрация и да не сте изтривали личните си данни. В този случай, напълнете количката си. Това означава да изберете последователно продуктите, които желаете и за всеки от тях да активирате бутона „Постави в количка” и „Поръчка”. След активиране на бутон поръчка пред Вас ще се отвори диалогов прозорец, в началото на който е записано „Поръчка”, а след това под номер 1 се визуализира „Адрес за плащане”. Веднага след текста „Адрес за плащане”, е зададена възможността да се легитимирате в текущата си поръчка с вече регистрирания при Хайгер онлайн имейл. 

4.2.Чрез регистрация, възможна по няколко начина:

4.2.1. - Чрез директна Регистрация, като активирате бутон „Регистрация”, разположен най-долу, в тъмното поле на сайта, под изписания текст „Бързи връзки”. Когато кликнете върху бутон „Регистрация” ще намерите готова за попълване регистрационна бланка с данни като: имейл адрес, парола, име, фамилно име, телефон, адрес за контакт и евентуално при несъвпадение с адреса за контакт - адрес за доставка.

4.2.2. – Чрез Регистрация в процеса на пазаруване - в процеса на пазаруване, след като напълните количката с желаните от Вас продукти Вие трябва последователно да активирате виртуалните бутони: „Добави в количка” и "Поръчка". След активиране на бутона „Поръчка” пред Вас ще се отвори диалогов прозорец, в който е поставена отметка пред Регистрация. За да извършите регистрацията, трябва да се запознаете с Условията на Сайта – това са нашите Общи условия за ползване на онлайн магазина, и да сложите отметка пред текста: Съгласен съм с Условията на сайта”. След извършване на това действие е необходимо да активирате бутона: „Финализирай поръчката”.

4.2.3.-Като влезете с профила си от Facebook, допълните липсващите евентуално данни в регистрационната бланка като адрес за кореспонденция и адрес за доставка и поставите отметка в прозореца пред текста: „Регистрация”. В този случай Вие ще получите заедно с регистрационното известяване също и Вашата парола за Сайта по имейл. Да влезете с регистрацията си от Facebook означава да използвате имейл адреса и потребителското си име, с които сте се регистрирали там. Остава да допълните данните си адрес на поръчка и/или да промените някои от данните, които са заети автоматично от регистрацията Ви във Facebook. След като попълните необходимите данни, пред Вас отново стои възможността да използвате попълнените данни за целите на извършване на регистрация или да укажете тези данни да бъдат използвани единствено за целите на доставката. Ако предпочетете втората възможност, е необходимо да поставите отметка в прозореца пред текста: „Не създавай профил”.

За да извършите регистрация, по който и да е от описаните по-горе начини, както и за да пазарувате, без да създавате профил, трябва да се запознаете с Условията на Сайта – това са нашите Общи условия за ползване на онлайн магазина, и да сложите отметка пред текста: Съгласен съм с Условията на сайта”. Последното ще удостовери, че Вие познавате и се съгласявате с Условията на сайта Хайгер онлайн и сте наясно, че при изпълнението на Вашата заявка, собствениците на сайта ще действат съобразно предвиденото в тези условия. След като потвърдите съгласието си с Общите условия на Сайта, е необходимо да активирате бутона: „Финализирай поръчката”.

Когато попълвате данните си за поръчка, не забравяйте да проверите дали адресът Ви за доставка съвпада с адреса за контакт. При необходимост, попълнете и втория адрес. 

След като завършите регистрационните полета или полетата, на базата на които до бъде извършена доставката, дори без да създавате профил, ще бъде необходимо да прочетете внимателно Общите условия на сайта ни и да потвърдите съгласието си с тях. За да ги прочетете кликнете върху подчертания надпис: Условията на сайта, а за да ги потвърдите е необходимо да сложите отметка в поставения за целта прозорец пред текста: Съгласен съм с Условията на сайта”.

Регистрацията ще Ви даде възможност да проследявате заявките си, да влизате в клиентския си профил и да виждате историята на поръчките си, да трупате бонус точки и да ползвате системата ни от търговски отстъпки, както и за да получавате информация за промоции, намалени цени и други.

За да завърши покупката си, всеки регистриран потребител, както и онзи, който не желае да създава профил или е влязъл през профила си от Фейсбук, което означава, че използва имейл адреса, с който е регистриран във Facebook, следва да натисне виртуалния бутон "Финализирай поръчката". С това последно действие заявката Ви ще постъпи за обработка при наш администратор. На посочения имейл адрес всеки Клиент ще получи най-напред потвърждението ни за това, че сме получили заявката му. Това става автоматично, веднага след финализиране на поръчката. След преглед от наш администратор, Хайгер онлайн изпраща втори имейл, в който ще получите: потвърждение за това дали поръчаните стоки са налични и доставяеми в момента, покана за плащане на стойността на поръчката Ви, индивидуализиращи данни за електронния ни магазин и информация за някои Ваши законови права, вкл. правото на отказ от поръчаното, както и по отношение на политиката ни за личните данни и начините да поискате заличаването им.

4.3.Можете да пазарувате и без да се регистрирате на сайта ни, т.е. без да създавате профил. Ние наричаме този способ: Пазаруване като Гост. За целта, след като напълните количката си с желаните от Вас продукти и натиснете виртуалния бутон „Поръчка”, пред Вас ще се отвори диалогов прозорец, където трябва да попълните своите данни, съобразно които да бъде извършена доставката или да влезете през „вход с Facebook”. След като попълните, коригирате и се уверите, че данните Ви съответстват, можете да изберете дали да се регистрирате или да не създавате профил. За целта, под данните Ви са поставени две прозорчета, в които е възможно да бъдат поставени отметки. Сайтът е настроен така, че отметката е поставена в прозореца пред "Регистрация". За да пазарувате като Гост, Вие трябва да преместите отметката в прозореца пред текста: „Не създавай профил” и да продължите с клик върху бутона "Финализирай поръчката". Ще бъде нужно да попълните отбелязаните задължителни полета, да попълните при несъвпадение с адреса за контакт също и допълнителен адрес за доставка, както и да потвърдите съгласието си с предварително прочетените от Вас Общи Условия, поставяйки отметка в прозореца пред текста Съгласен съм с Условията на сайта”. Преди да изразите съгласието си, моля да прочетете Общите условия. За целта, следва да ги отворите чрез кликване върху подчертания надпис: Условията на сайта. После, финализирайте поръчката. С това последно действие заявката Ви ще постъпи за обработка при наш администратор. На посочения от Вас имейл адрес ще получите най-напред потвърждението ни за това, че сме получили заявката Ви. Това става автоматично, веднага след като финализирате поръчката. След преглед от наш администратор ще Ви изпратим втори имейл, в който ще получите: потвърждение за това дали поръчаните стоки са налични и доставяеми в момента, покана за плащане на стойността на поръчката Ви, индивидуализиращи данни за електронния ни магазин и информация за някои Ваши законови права, вкл. правото на отказ от поръчаното.

4.4. Чрез експресна поръчка без регистрация. Този начин на пазаруване е възможен само когато бутонът за целта е активен на сайта ни. В този случай можете да поръчате само един продукт, който не трябва да добавяте в количката. За целта, намерете продукта, кликнете еднократно върху него, за да се отвори страницата за конкретния продукт и потърсете бутона „ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ”. Ще трябва да попълните: телефонен номер, име, имейл адрес за контакт и адрес за доставка. Ще получите имейл известяване за приетата поръчка и отделен имейл, съдържащ Общите условия на сайта, при които Вие сте отправили поръчката. Възможно е да бъдете потърсен от наш администратор, на когото да е необходима допълнителна информация. При експресна поръчка важат всички законови права на потребителя, предвидени по силата на ЗЗП, вкл. Правото на отказ от договора. При експресна поръчка нямате възможност да поискате заличаване на личните си данни, тъй като записаните от Вас телефонен номер, име, имейл адрес и адрес за доставка не създават Ваш профил в клиентската област. 

4.5. Статуси на поръчки и важни детайли, за да приключи пазаруването успешно:


4.5.1. Общо по отношение на пазаруването, с изключение на способа:„ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ”, независимо от начина на предоставяне на данните за доставка и личните данни, важи следното: Всеки избран продукт се слага в количката за пазаруване чрез натискане на бутон "Добави в количка". Когато изборът на продукти е приключен и клиентът реши да пристъпи към следващите детайли от покупката - да укаже начин на доставки и начин на плащане, трябва да бъде активиран бутонът "Поръчка". Той ни отвежда към следващите стъпки, но след активацията му е възможно да се върнем обратно и да правим корекции в количката. Изобщо, преди потребителят да потвърди поръчката си посредством бутон "Финализирай поръчката", той може на всяка от стъпките да се връща обратно, да преглежда количката, като кликне върху изображението й /най-горе на началната страница на сайта, вдясно/ или върху надписа преди изображението "Количка", може да коригира количеството в нея посредством стрелките до прозореца, в който виждаме поръчания брой артикули или влизайки директно в прозореца и коригирайки цифрата за количество.

4.5.2. Важно! Продукти в промоция не ползват допълнителни намаления и търговски отстъпки дори когато Клиентите вземат сами стоката си от търговски обекти на "Хайгер" ЕООД.

4.5.3. Плащане на поръчката. Плащане в брой, плащане по банка и наложен платеж.

След кликване върху бутон "Поръчка" всеки клиент трябва да избере "Метод на плащане" чрез разгръщане на падащото меню до цитирания надпис и избор на начина на плащане, който възнамерява да използва.

Възможно е продуктът да бъде заплатен в брой. Плащането в брой е обозначено като наложен платеж в падащото меню.

Плащане в брой имаме при доставка с куриер и наложен платеж или при вземане на покупката от търговските обекти на "Хайгер" ЕООД, намиращи се в градовете София и Пловдив.

При вземане на стоката директно от търговски обект на "Хайгер" ЕООД в Пловдив или София клиентът получава търговска отстъпка от обявената цена в размер на 7%.

4.5.4 Пазаруването приключва с натискането на бутон "Финализирай поръчката". 

Всяка финализирана поръчка на стока от сайта поражда задължение за плащане. Плащане се извършва след получаване на „Покана за плащане” по имейл. Хайгер доставя поръчки само на територията на Република България. Доставка се извършва при минимална стойност на поръчката от 10лв. 

При избор на начин на плащане - по банков път (ако е въведено също чрез електронния ПОС-терминал на сайта или чрез друга електронна система за разплащане), Купувачът трябва да заплати в срок от три работни дни, броено от деня, следващ датата на получаване на потвърждаващия имейл от „Хайгер” ЕООД за налична стока, съдържащ също така и „Покана за плащане”. Цената, която трябва да бъде заплатена, е тази, която е посочена в „Поканата за плащане”. Това е крайната цена на поръчката, която задължително ще съответства на валидните към момента на поръчване цени на продуктите от сайта, умножени по заявените количества + евентуалната договорена стойност на доставката. След заплащането системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ плащането.

При неплащане или неуспешно плащане с карта, по банков път или друга система за онлайн разплащане поръчката остава в потребителската сметка за срок от 3 работни дни. След изтичането на срока поръчката бива изтрита

4.5.5. Статусът на поръчката може да се следи в реално време през потребителската профил на Клиента, ако той се е регистрирал предварително; в процеса на поръчването или е влязъл през профила си във Facebook и е направил регистрация.

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено или дори прекратено поради някоя от следните причини:

а/ Липса на наличност на поръчаната стока;

б/ Неуспешно плащане от страна на Потребителя;

в/ Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя;

г/ Непреодолима сила и др.

При възникване на проблеми с доставката по вина на „Хайгер” ООД всички допълнителни разноски са за сметка на „Хайгер” ЕООД. Във всички останали случаи, последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Потребителя.

4.5.6. Видове статуси на поръчки:

Нова: Поръчката е успешно регистрирана;

Липсваща връзка с клиента: Поръчката е успешно регистрирана, но някой важен детайл от регистрацията на клиента не ни позволява да се свържем с него. Най-често това е грешен или непълен телефонен номер. В този случай системата генерира имейл, подканящ клиента да попълни данните си. Поръчката се задържа до 3 работни дни за изправянето на нередността, след което се изтрива от системата;

Отказана: Поръчката може да бъде отказана от клиента – примерно: той желае продукта в цвят, с какъвто изобщо не разполагаме или има други причини, които провокират решение за отказ. Също така „Хайгер” ЕООД може да откаже поръчката, като най-често това се случва при непълни данни – телефон или адрес за доставка, както и при отказ за плащане;

Задържана: Поръчката може да бъде задържана до уточняване на детайли по нея или по споразумение с клиента;

Обработва се: Поръчката се подготвя от служители на „Хайгер” ЕООД;

Очаква плащане: По поръчката се очаква плащане. Всички последващи действия ще се предприемат след осъществяване на плащането;

Изпратена на куриер: Поръчката е предадена на спедиторска фирма за доставка.

Готова за вземане: Поръчката е подготвена за взимане от посочен магазин на „Хайгер” ЕООД или офис на куриер, когато има такава договорка с Клиента;

Доставена: Поръчката е доставена до клиента.

5. Цени

Всички цени са в български левове с включен ДДС за единица мярка и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Цените не включват разходите по доставката.

Дължимата от Клиента окончателна стойност на направената заявка е посочена в Поканата за плащане, която Клиентът получава по имейл след отправяне на поръчка.

Хайгер си запазва правото по всяко време да може да актуализира /повишава или намалява/ продажните цени на стоките в сайта, без да е длъжен да отправя уведомление за това към потребителите

За да облагодетелства своите клиенти с допълнителна търговска отстъпка от 7%, Хайгер предоставя възможността клиентите сами да вземат заявената от тях стока от търговските обекти на Хайгер.

Стойността на комуникационните услуги за връзка с офисите на Хайгер не се изчислява по начин, различен от посочения в тарифния план на съответния абонат;

Възможни са печатни и технически грешки, както в описанията на продуктите, така също и в тяхната стойност(цена).

6. Начини на доставка, срок и разходи по доставката

Хайгер изпълнява поръчки на стойност над 10лв., без в тази стойност да е включен разходът по доставката.

Всяка поръчка над 100 лв. се доставя безплатно до всяка точка от страната, а за поръчките от 10 лв. до 100 лв. се начислява такса за доставка от 4,90 лв. с ДДС за всяка пратка.

Начините на доставка, предлагани от „Хайгер” ЕООД са следните:

·Доставка със спедиторска фирма - куриер или от служители на Хайгер;

·Вземане от избран магазин на „Хайгер” ЕООД.

За градовете Пловдив и София обичайно доставката се извършва в деня, който следва заявяването на стоката. Срокът на доставка до избраната от Потребителя крайна дестинация е най-много до 7 работни дни  (от 1 до 3 работни дни за Пловдив и София и до 7 работни дни за останалите населени места в страната).

Стоката може да бъде взета от избрания от Потребителя магазин едва след потвърждение, че поръчката му го очаква там.

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините,  „Хайгер” ЕООД се задължава да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.

7. Плащане

Крайната цена на поръчката представлява сбор от цените на всички поръчани продукти, умножени по количествата от тях,  както и добавената към този сбор цена на доставката, в случай че се дължи такова заплащане и в случай че то няма да се заплаща на куриер при предаване на пратката.

Начините на плащане, които се приемат, са следните:

·Наложен платеж - Заплащането на поръчката се извършва на куриера при доставка;

·По банков път – Потребителят извършва банков превод по сметка  на „Хайгер” ЕООД/виж по-долу/, като посочи номера на поръчката като основание за превода. Валидността на поръчката е 3 работни дни. При плащане по банков път заедно с потвърждението за поръчката, ние ще изпратим номера на банковата си сметка за превод.;

·В брой, когато стоката се получава в някой от търговските обекти на Хайгер или чрез служител на „Хайгер” ЕООД;

Транзакционната валута (тази която се въвежда в платежната страница при покупка) е Български лев.

8. Прехвърляне на собствеността

Поръчаната стока остава собственост на Хайгер до окончателното й заплащане от клиента.

9. Отказване на поръчки, рекламации и връщане на поръчки

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока или да се откаже от договора, когато:

а. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

б. при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;

в. цената, предявена на Клиента за заплащане в момента на доставката, не съответства на дължимата цена, валидна към момента на отправяне на поръчката. Цената, валидна към момента на отправяне на поръчката е доказуема от автоматизираното съобщение за вход на поръчката в системата на Хайгер онлайн.;

г. не е спазен срокът за доставка;

д. Потребителят може да откаже поръчката си веднага след получаване на първия потвърждаващ имейл или още преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или след като бъде доставена на адреса, посочен от Потребителя. Отказът може да бъде направен по имейл в свободен текст или чрез бутон „Отказ от договора”, намиращ се на началната страница на сайта в "Бързи връзки" или като копирате в браузъра си следния линк: http://heiger.net/form/3/otkaz-ot-dogovor.html;

е. в 14-дневен срок, считано от датата на получаването стоката или в 14-дневен срок, считано от датата на получаването на последната стока от повече стоки, които е поръчал eдновременно,  Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП.

Когато потребителят реши да се възползва от горното право на отказ от договора, той е длъжен да уведоми в предвидения 14-дневен срок писмено „Хайгер” ЕООД по недвусмислен начин относно желанието си за разваляне на договора. За тази цел в рамките на 14-дневния срок Клиентът е необходимо да напише съобщение по имейл на адреси: sales@heiger.net или office@heiger.net  или да изпрати писмо по пощата на адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски” 141. Съобщението, с което Потребителят ще изяви желанието си за отказ от договора може да бъде написано като свободен текст, но може за бъде използван, като се попълни, приложения специален формуляр за отказ от договора по образец /Приложение № 1 към Общите условия/, който формуляр не е задължителен.За да бъде упражнено правото на отказ от договора е нужно единствено уведомлението за това да бъде недвусмислено, да бъде  изпратено писмено и в рамките на срока за отказ по закон.

В случай на упражняване на правото си да се откаже от договора в 14-дневен срок /чл. 50 от ЗЗП/,  Потребителяттрябва да върне стоката за собствена сметка на адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски” 141 в 14-дневен срок от упражняване на правото на отказ.

Върнатата стока трябва да бъде със запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана, доколкото е предвидено според разпоредбите на чл. чл.55 ал.(4) от Закона за Защита на потребителите. Съгл. чл.55 ал.(4) Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Потребителят не носи отговорност за намалената стойност на стоките, когато търговецът не го е уведомил за правото му на отказ по чл. 47, ал. 1, т. 8. Представя се и касовата бележка от закупуване на стоката. При неизпълнение на посочените условия „Хайгер” ЕООД запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.

Когато Клиентът е уведомил надлежно „Хайгер”  ЕООД, спазил е законовия 14-дневен срок за връщане на стоката и когато стоката е в добър търговски вид със запазена и ненарушена цялост и годна опаковка, „Хайгер” ЕООД ще възстанови в пълен размер заплатените от Клиента суми, включително разходите по доставка (разходите за доставка не се възстановяват на Клиента само в случаите, когато Клиентът е избрал начин на доставка, който е по-скъп от най-евтиния начин за доставка, предлаган от „Хайгер” ЕООД – виж чл.54, ал.3 от ЗЗП). Възстановяването ще бъде извършено в 14-дневен срок от известието за отказ от договора и само след като потребителят е върнал стоката. Не подлежат на връщане стоки, попадащи сред изброените по чл. 57 от Закона за Защита на потребителите.

Ако горното е спазено, „Хайгер” ЕООД ще възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя./чл. 54 ал.2 от ЗЗП/.

Правото по настоящата точка може да бъде упражнено единствено по отношение на предлаганите от сайта продукти, изключени от кръга на продуктите по чл.46 от ЗЗП. При упражняване на правото по тази точка, потребителят поема разходите за връщане на стоката в офиса на Хайгер, намиращ се на адрес гр. Пловдив 4000, бул. „Руски” №141.

Потребителят има правото и задължението да провери  поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

10. Право на задържане

Когато Клиентът се е възползвал от правото си на отказ от договора, но не е върнал  или не е доказал, че е върнал получената стока на „Хайгер” ЕООД, Хайгер има право да задържи плащането на покупната цена на стоката и плащането на разноските по  доставянето й до Клиента дотогава, докато Клиентът не върне стоката или не докаже връщането й.

11. Гаранция

Ако доставените стоки покажат видими недостатъци откъм материал, състав и консистенция или в следствие на транспортирането, Потребителят следва да се обърне на посочените имейл адреси или телефони към сътрудниците на „Хайгер” ЕООД. За стоките в законова гаранция с повреди или недостатъци, както и при стоки с недостатъци или транспортни щети, Клиентът може да се възползва по свой избор от предвидените от закона или от предоставените от „Хайгер” ЕООД права – например: да бъде допълнена доставката при липси; да бъде заменена с доставка на нова стока, както и при наличие на законови предпоставки – да бъде предоставен отбив от цената, както и евентуално да бъдат възстановени щети по неоправдани разходи на потребителя при дефектни стоки.

12. Отговорност

Хайгер изключва от обсега на своята отговорност всякакви леки нарушения на задълженията си поради небрежност, когато те не са договорни задължения. Хайгер изключва от обсега на своята отговорност също така щети от увреждания на живота, тялото или здравето на потребителите, както и не поема гаранции и не отговаря по претенции за вреди, причинени от дефекти по стоките, доколкото последните не са за консумация и употреба от човека.

13. Интелектуална собственост

Цялото съдържание на сайта, вкл. снимки, графики, текстове, дизайни и пр. са собственост на „Хайгер” ЕООД или на лица които са предоставили правото на ползване на „Хайгер” ЕООД.  За всяко използване за търговски цели на изброените по-горе ресурси, включително тяхната модификация, репродукция и дистрибуция, без писменото разрешение на „Хайгер” нарушителят се наказва по предвидени от закона начини.


14. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящият документ съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица, потребителите и клиентите на нашия сайт. Политиката, възприета от „Хайгер” ЕООД по отношение на личните данни на ползвателите на услугите на сайта ще наричаме за краткост: Политика. Тя представлява неразделна част от Общите условия за ползване на сайта: HEIGER.NET. В случай, че не сте съгласни с Общите условия на Хайгер онлайн, няма възможност да използвате сайта ни. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: май 2018

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА

„Хайгер” ООД е българско търговско дружество с ЕИК: 200882475 и  със седалище и  адрес на управление: бул. Руски 141, 4000 Пловдив, България. С цел да предостави услуги на потребителите чрез своя сайт: www.heiger.net, „Хайгер” ЕООД  обработва данни на физически лица, наречени още „Субекти на данни/„Вие“/„Вас“, в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни сайтът HEIGER.NET спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, които не се изчерпват с Регламент (ЕС) 2016/679, наричан още Регламент/Регламента или Регламента за защита на личните данни.

Според Регламента лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни, което ще обозначим тук като: Обработване, е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Ние обработваме личните данни на нашите потребители, които те доброволно ни предоставят в процеса на регистрация нашия сайт и/или пазарувайки от него. Приемайки настоящата Политика, част от нашите Общи условия, Клиентите на сайта изразяват съгласие с текста на Декларацията за доброволно и информирано предоставяне на личните им данни. Декларацията е налична в началните текстове на Общите ни условия, както и в изнесен текст сред „Бързите връзки” на всяка страница, в полето най-долу, на нашия сайт.


14.1. Чии лични данни обработваме

Във връзка с предоставяните услуги на сайта на Хайгер ние обработваме информация относно следните Субекти на данни:
(а) физически лица, ползватели на сайта с регистрация;
(б) физически лица, ползватели на сайта без регистрация;
(в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към HEIGER.NET;
(г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към HEIGER.NET.

14.2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на услуги от сайта:

14.2.1. Информацията, която Вие предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате услугите, предоставяни чрез сайта ни. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ние недвусмислено обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга или част от нея. Вследствие до нас достига информацията за Вашите лични данни, които Вие ни предоставяте доброволно чрез попълване на различни форми или при изпълнение на други активности. По-конкретно постъпването на лични данни се осъществява по следните канали:

(а) Чрез регистрация/създаване на профил и данни при пазаруване без регистрация. Пазаруването на нашия сайт е след предоставянето на някои лични данни. За да създадете собствен профил и да пазарувате от сайта ни, е необходимо да въведете: телефонен номер, имейл адрес, име, фамилно име, имейл адрес, парола (при регистрация), адрес за кореспонденция, адрес за доставка, в някои случаи данни от карти за разплащане или номер на банкова сметка. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с нашите общите условия, които общи условия ние изпращаме обичайно на клиентите си по имейл, след като сме потвърдили приемането на поръчката.

(б) От данни, съхранявани във Вашия профил. В профила Ви се съхранява информация за Вашите данни, с които сте се регистрирали, информация за изпълнени поръчки, текущото състояние на незавършените поръчки, както и абонаментите Ви за определени бюлетини от сайта ни.

(в) Данни, получени чрез кореспонденция, жалби, сигнали, отказ от договор.
С цел разрешаване на подадени рекламации, жалби, сигнали, запитвания, искания, отказ от договор или други въпроси, отправени в комуникация към Хайгер, постъпила чрез електронни форми в сайта или чрез изпращане по регулярна или електронна поща във връзка с функционирането на сайта или предоставяните от него услуги, както и чрез обаждания телефонни обаждания на телефоните на „Хайгер” ЕООД JOBS.BG, ние получаваме, съхраняваме и обработваме предоставените ни информация, вкл. лични данни и запазваме резултата от това обработване.

(г) Данни, получени във връзка с абонаменти
Сайтът дава възможност да се абонирате за наши бюлетини и да ги получавате на Вашия имейл адрес, възможно е да се абонирате и за други функционалности, които сайтът предложи и във връзка с тези абонаменти да ни предоставите своя имейл адрес. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време. 


(д) Специални категории (чувствителни) данни
Услугите на HEIGER.NET и предоставените в сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. Вие се задължавате да не съхранявате на сайта под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и чувствителни данни като:
- данни, разкриващи Вашия или на друго лице расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.
- документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.
HEIGER.NET няма задължение и не следи за наличието на посочените тук данни в Сайта. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице. Вие не бива да съхранявате каквито и да е от горепосочените данни, когато създавате профила в полетата, където е възможно свободно въвеждане на текст.

(е) Други данни
Онлайн магазинът HEIGER.NET може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в сайта или добавите функционалности или настройки, които изискват предоставяне на данни.

14.2.2. Данни, свързани с процеса на ползване на услугите на сайта:

(а) При поръчка на стока изпратената от Вас информация се записва на сайта, а Вие получавате потвърждение за поръчката си по имейл, в което потвърждение Вашата поръчка е обозначена с конкретен пореден номер от номенклатурната листа на сайта. Този номер е известен както на Вас, така и на операторите на онлайн магазина. Можете да го използвате при комуникация с тях относно Вашите поръчки особено когато сте решили да изтриете личните си данни и нямате повече достъп до профила си.

(б) Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и други от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за срок, определен от притежателя на онлайн платформата. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, 
IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

(в) Бисквитки
За функционирането на сайта е необходимо ползването на бисквити. Можете да намерите детайлно описание на използваните бисквити и тяхното предназначение в нашата Политика за използване на бисквитките или ето тук


14.3. Цели за обработване на лични данни

„Хайгер” ЕООД чрез своя онлайн магазин и при предоставянето на неговите услуги, събира, използва и обработва информацията за личните Ви данни за: 

- целите на сключването и изпълнението на договора между Вас и онлайн магазина, на базата на който договор ние Ви предоставяме своите услуги по продажба на стоки и евентуални други услуги (при изпълнение на споменатите цели се събират и обработват лични данни в процеса на регистрация, създаване на профил и дейностите по предоставяне на услугите, достъпни чрез сайта. В допълнение се числи и комуникацията с Вас, включително по електронна поща, като комуникацията е наложителна във връзка с предоставяне на услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.);

- целите, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на услугите на сайта, трети лица и HEIGER.NET (За да защитим легитимните интереси на споменатите лица, ние можем да обработим Ваши лични данни. Това може да бъде необходимо: в процеса на осигуряване на нормалното функциониране и използване на сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители; когато поддържаме и администрираме услугите на сайта си; когато разрешаваме възникнали спорове; установяваме и предотвратяваме на злонамерени действия. Подобна обработка ще приложим и когато осъществяваме закрила на правата и законните интереси на HEIGER.NET, включително и по съдебен ред; при оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни; когато приемаме и обработваме получени сигнали, жалби, откази от договори и друга кореспонденция; когато откриваме и разрешаваме технически проблеми или проблеми с функционалността; при развитие и подобряване на услугите на сайта, при осъществяване на комуникацията си с Вас, включително по електронен път, за всички важни въпроси, свързани с услугите на Хайгер онлайн. 

- целите, за които Вие сте дали своето изрично съгласие (Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие);

- целите, необходими за изпълнението на законови задължения на HEIGER.NET (целите, свързани със спазване на законови задължения на HEIGER.NET, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на HEIGER.NET да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. подобни. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории от данни);


14.4. Съхранение на Вашите данни; Сроковете за съхранение на данните; Предоставяне на трети лица  


При съхранението на данни „Хайгер” ЕООД прилага принципа за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на услугите на сайта, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона. Ние съхраняваме данните Ви за периода, през който обработваме поръчките Ви, през който изпълняваме заявката Ви за абонамент или други желания за предоставяне на определени услуги от сайта, както и до изтичане на възможния срок, в който бихте могли да предявите определени оплаквания или за да отговорим на възможните законови изисквания. В никакъв случай няма да споделим тази информация недобронамерено и незаконосъобразно с трети лица.

С цел извършване на процеса по поръчка и покупка, както и за целите на изпълнението на договора с Вас, ние съхраняваме Вашия IP адрес, както и Вашите имена, телефонен номер, адрес, имейл адрес и данни за използваното от Вас платежно средство, например номер на кредитната Ви карта или номер на банкова сметка.

Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите ангажименти и/или договорни задължения спрямо Вас. Ние не предоставяме и няма да предоставим тези данни на трети лица, с изключение на: 

-обработващите плащането доставчици на платежни услуги (банки, PayPal, ePay, пощенски и куриерски служби);

-куриерското дружество, с което Ви доставяме поръчаната от Вас стока;

-нашето счетоводство;

-платформата за онлайн магазини „Мирчев Идеас” ЕООД, на която е разположен нашият онлайн магазин;

-нашите служители, администриращи Вашите онлайн заявки;

-евентуални трети страни, които към момента са неизвестни, но които биха възникнали във връзка с изпълнението на законови промени; технологични промени; софтуерни, хардуерни и други нововъведения.

При незавършена поръчка ние ще заличим въведените по нея данни след 30 дни, като си запазваме правото да Ви информираме периодично за нейния статус, съответно за Вашите възможности вследствие на това. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR, ние ще съхраним всички данни по правоотношението помежду ни до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството 10-годишен срок след датата на данъчното събитие и считано от 1-ви Януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.


В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

14.5. Промяна на собственост
В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

14.6. Права по отношение на личните данни

Можете да управлявате повечето от предвидените права чрез директен бутон: "Управлявай Профила и Насторйките си" .

Регламентът предвижда следните права:

14.6.1. Право на информираност.
Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

14.6.2. Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените във Вашия профил функционалности или изпращайки запитване на нашите имейл адреси: 
sales@heiger.netoffice@heiger.net, както и на пощенския ни адрес: бул. „Руски” № 141, гр. Пловдив 4000.

14.6.3. Право на коригиране. Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.
Вие имате възможност да коригирате Вашите данни по всяко време през Вашия профил. Как да направите това? Влезте през Вход (най-долу, в Бързи връзки), като въведете имейл адреса, с който сте извършили регистрацията си и паролата, която сте въвели. При забравена парола, можете да поискате нова и след като я получите на посочения от Вас имейл адрес, трябва да се върнете отново на Вход. Ако данните са въведени правилно, сайтът Ви отвежда на страница с продукти в нашия онлайн магазин, защото се допуска, че влизате, за да пазарувате. Ако вместо това, желаете да влезете в профила си, трябва да насочите курсура на мишката към горната лява част на екрана, където под лентата на основното меню ще откриете пътя, който е изминат, за да достъпите настоящата страница. Една от визуализираните стъпки е озаглавена „профил”. Трябва да кликнете двукратно върху нея, за да влезете в профила си. След това, с двукратен клик на мишката върху адрес, можете да влезете в полетата за запис на адресите си и да извършите промените чрез секцията редактиране; можете също така да изтриете адреса или да добавите допълнителен адрес. За да запазите промените, трябва да активирате бутона „Обнови”. Внимание, ако адресът е единствен, той не може да бъде изтрит, защото поръчката няма да може да бъде доставена.


14.6.4. Право на изтриване. Вие имате право да поискате Вашите данни да бъдат забравени, т.е. да ги изтриете, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение. Можете да изтриете личните си данни, като влезете в профила си по начина, който подробно описахме в горната точка. Когато сте вътре в своя профил, моля отидете най-долу на страницата, в черното поле, където в дясната част, с бели букви, след изобразено катинарче, стои линк, озаглавен „Моите лични данни”. Влезте през него и сложете отметка в прозореца пред текста „Потвърждавам, че желая всичките ми лични данни да бъдат изтрити, освен данните за поръчките”. След това, активирайте светналия в червено бутон „Забрави личните ми данни”. Като активирате този бутон, онлайн магазинът подова съобщение „Успех” и потребителят трябва да се съгласи, че е получил това съобщение чрез натискане на появилия се бутон ОК.

Важно: Моля имайте предвид, че при изтриване на личните Ви данни чрез бутона „Забрави личните ми данни”, Вашият профил се премахва от сайта и това ще доведе до невъзможност да разгледате старите си поръчки или да се достъпите сайта с Вашето потребителско име и парола, както и да се възползвате от свързаните с това услуги на сайта. Ако желаете да изтеглите и съхраните данни, намиращи се във Вашия профил, е необходимо да направите това преди неговото закриване. След закриване на профила всички данни от профила, се изтриват.

С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни.

14.6.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

14.6.6. Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

14.6.7. Право на преносимост на данните. Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка. Ако сте изтрили профила си, можете да получите от нас единствено информацията, която сте подали към сайта по повод на Ваша поръчка и която ние пазим като договорна част от поръчката Ви. Последното е възможно в срок най-дълго до 10 години от датата на подаване на поръчката Ви. Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Сайта данни към трети страни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

14.6.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

14.6.9. Право на оттегляне на съгласие.
Вие имате право, по всяко време, да оттеглите доброволно даденото от Вас съгласие за обработването на личните Ви данни. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му. Моля да имате предвид, че ако са налице законови, в т.ч. административни изисквания, които изискват съхранението на личните Ви данни съобразно изискванията на нормативната уредба и държавната администрация, то ние ще съхраним данните Ви при пълна поверителност за необходимия срок, дори да сте заявили, че оттегляте съгласието си за обработка на Вашите данни.

При абонаментни услуги за дадени известия като новини, бюлетини и други по имейл, абонирането, за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието). Как да направите това? Влизате в профила си, както е описано в точка „Право на коригиране”, махате отметката за бюлетина, после слагате отметка в прозорчето пред „Смяна на парола”. Пишете текущата си парола, повтаряте я, както се изисква в следващото поле, след което продължавате с „
Enter”, за да се появява бутон „Обнови”, който трябва да активирате. С това абонаментът Ви и е прекратен.

14.6.10. Право на възражение. Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

14.6.11. Право на жалба до надзорен орган. Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

14.7. Точност на информацията

„Хайгер” ООД, в частност онлайн магазинът HEIGER.NET, не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

14.8. Длъжностно лице по защита на личните данни
Регламентът не изисква от нашето дружество да поддържа щатно длъжностно лице по защита на Вашите лични данни. Последното не означава, че ние няма да проявим необходимата отговорност и стриктност при обработката и съхранението им. Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Управителя на нашата компания, който ще натовари компетентен служител с разрешаването на конкретния казус. Използвайте следния адрес за кореспонденция: бул. „Руски” №141, Пловдив 4000 или нашите имейл адреси: 
sales@heiger.netoffice@heiger.net14.9. Политика за ползване на бисквитки

Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги.


На нашия сайт използва следните видове бисквитки:


14.9.1. WLID: Позволява да намерим списъците с желани продукти на клиента, запазва се 6 месеца;

14.9.2. PCC: Позволява да намерим постоянна или изоставена количка на клиента, запазва се 6 месеца;

14.9.3. PPLastShow: Ограничава колко често да се показват изскачащите прозорци, запазва се 2 месеца, не съдържа лични данни;

14.9.4. PCODEПозволява свързване към партньор и съответно ценообразуване, запазва се 90 дни;

14.9.5. PointsReferrer: Позволява правилното възнаграждаване с бонус точки, запазва се 30 дни;

14.9.6. MIPHPF_SESSION<номер>Запазва идентификатора на сесията на клиента, запазва се само за текущата браузърна сесия.

Посоченото изброяване не е окончателно. Динамичното софтуерно развитие вероятно ще допълва и актуализира използваните на сайта ни бисквитки. За целта разработчиците на нашия сайт периодично ще обновяват списък на адрес:   https://seliton.bg/page/306/obrabotka-na-danni.html.

На нашия сайт е предвидена специална функционалност, позволяваща Ви да изтриете бисквитките.  
Контрол на бисквитите в браузъра. За целта, моля, натиснете тук!
В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. 15. Заключителни разпоредби

Недействителността на разпоредба или част от разпоредба от настоящите Общи условия не обезсилва Общите условия или договора като цяло. В случай на недействителност на Общите условия или на части от тях, недействителните разпоредби са заместват от повелителните норми на закона или установената практика.

Решаване на спорове
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в  Република България в град Пловдив.

Писмена форма
Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на Хайгер и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Приложимо право
За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Други
Хайгер има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

Хайгер ще изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги,с промоции или с промени в условията единствено под формата на бюлетини, за които Клиентът се е абонирал. Промени в Общите условия на сайта, които касаят незавършени поръчки и изискват незабавно въвеждане по силата на нормативен акт, ще бъдат изпращани по имейл на основание на чл. 147 б, ал.1 от Закона да защита на потребителите. 

При използване услугите на Хайгер Потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия, както и се задължава да не публикува на сайта неморални, нецензурни, порнографски и други забранени от закона и морала съобщения, мнения и изображения. При установяване на подобна активност от Потребител, Хайгер ще блокира достъпът му до сайта и ще анулира регистрацията му.


16. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към Общите условия

/Приложение № 6 към чл.47,ал.1, т.8 и чл. 52, ал.2 и 4 от ЗЗП(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г.,в сила от 25.07.2014 г./

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

·До „Хайгер”ЕООД, бул. „Руски” №141, гр. Пловдив 4000, тел./факс:032/62-64-89; електронна поща: sales@heiger.net и/или office@heiger.net

·С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга________________________________________________________

– Поръчано на*/получено на*____________________________________________

– Име на потребителя/ите: ______________________________________________

– Адрес на потребителя/ите: ____________________________________________

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата: ____________________

-----------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 към Общите и преддоговрни условия

/Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г.,в сила от 25.07.2014 г.)

 Информация относно упражняване правото на отказ от договора

      Стандартни указания за отказ:

     I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

     II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

     III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоката, на последната от всички поръчани стоки или на последната партида или част от поредица от заедно поръчани стоки

     За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес, телефонен номер, електронен адрес, номер на поръчката, като същевременно ни изпратите недвусмислено съобщение в писмен вид чрез писмо, по електронната поща или по факс за решението си да се откажете от договора. За да се откажете можете да използвате и нашия уебсайт, където с натискане на виртуален бутон „Отказ от договора” ще имате възможност без излишна загуба на време да попълните формуляр за отказ. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител – съобщение по електронната поща за потвърждение на получаването на отказа.

     Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ – приложен е по-горе, като Приложение №1, но това не е задължително.

     За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

     IV. Действие на отказа.

     Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

     Ако се отказвате от договора, след като вече сте получили заявените стоки във връзка с този договор, очакваме от Вас да ни изпратите или да върнете обратно стоките на посочения в глава I географски адрес или на адреса, който ще Ви посочим в имейла, с който приемем отказа Ви от договора. Стоките трябва да бъдат върнати без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.


17. Използвани определения и дефиниции

Описаните по–долу изрази  имат следното значение, а именно:

17.1. Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

17.2. Хайгер Онлайн/Хайгер/HEIGER.NET/Сайт/Сайта/сайт/сайта/http://www.heiger.net или heiger.net е уебсайт за електронна търговия - виртуален информационен ресурс в интернет-пространството за предоставяне на услуги и продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента и осъществяване на контакт от Хайгер с Клиента по заявени от последния телефон и имейл за обратна връзка;

17.3. Клиент/Регистриран Потребител/Потребител е всяко дееспособно физическо лице или юридическо лице, които са се  регистрирали в Хайгер и са  съгласни с настоящите Общи условия;

17.4. „Гост e потребител на сайта, който не е извършил регистрация;

17.5. Потребителско име е посочен от Клиента при регистрацията му в сайта на Хайгер електронен пощенски адрес, посредством които той се индивидуализира в Хайгер;

17.6. Парола  е избран от Клиента код от букви и цифри, който заедно с имейл адресът му индивидуализира потребителя и му предоставя възможност за достъп до клиентския му профил, за извършване на валидни заявки за покупка на предлаганите от Хайгер стоки и за достъп до услуги, за ползването на които се изисква регистрация;

17.7. Клиенстки профил е обособена част в сайта Хайгер, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и при ползване на предоставяните посредством уебсайта на Хайгер услуги и съхранявана от Хайгер най-малко до 1 година след извършване на покупка. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на регистриран на Хайгер емейл адрес и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията или в по-късен момент, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от Хайгер, да променя паролата си за достъп, да ползва търговски отстъпки и др.;

17.8. Стока е всяка движима материална вещ с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи.;

17.9. Продукт – предлагани със средствата на Сайта стоки, в количество и качество, съгласно посоченото в Сайта;

17.10. Съдържание - информацията, данните, публикуваните мнения, текст, видео, фотоси, звук или всякакви други материали, публикувани и/или съставляващи част от оформлението на сайта;

17.11. Услуга – предоставяна посредством сайта възможност за поръчване и доставка на предлаганите чрез него продукти, както и за публикуване на мнения, въпроси и др. във връзка с него.

17.12. Производител е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак;

17.13. Опаковка са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента;

17.14. Продажна цена/Цена е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси без включени разходи по доставката;

17.15. Случайно събитие е непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно;

17.16. Форсмажор /непреодолима сила/ е обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

17.17. Електронна препратка/хиперлинк е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;

17.18. IP Адрес е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа;

17.19. Търговски съобщения са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия;

17.20. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

17.21. Интернет страница/Страница е съставна и обособена част от уебсайт;

17.22. Електронна поща/имейл е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през Интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи, вид траен носител на информация;

17.23. Траен носител е всеки носител, даващ възможност на потребителя или на търговеца да съхранява информация, изпратена лично до него, който позволява лесното й използване в бъдеще за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация. Такива носители са например хартия, устройства за съхранение на данни с USB интерфейс, CD-ROM дискове, DVD дискове, карти с памет, твърди дискове на компютрите, електронна поща и други. За траен носител се смятат и интернет сайтовете, които отговарят на следните условия: сайтът позволява на потребителя да запази получената информация, информацията може да бъде запазена в продължение на достатъчно дълъг период от време и търговецът, предоставил информацията, не може да я променя;

17.24.Средство за комуникация от разстояние е всяко средство, което без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя може да бъде използвано за сключване на договор между страните, като адресирани и неадресирани печатни материали, стандартно писмо, реклама в пресата с купон за поръчка, каталог, телефон (със или без участието на човек), радио, телевизия, видеотелефон, видеотекст, sms съобщение, компютър, електронна поща, интернет, факс, поръчка по пощата.


Настоящите Общи условия са изготвени и одобрени от Ръководството на „Хайгер” ЕООД и влизат в сила от 07.06.2018 година.
Цени на доставка

Най-продавани