Политика за личните данни

Политика за личните данни на онлайн зоомагазин Хайгер

 

Поверителност на личните данни и продължителност на съхранението им

Личните данни, получени от „Хайгер” ООД при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки /последното включва предоставянето им на банкови, спедиторски и други институции, обслужващи разплащането и доставката на поръчаната стока/, както и за връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Изключение ще правят нормативни изисквания, върху които „Хайгер” ООД няма контрол и на които евентуално може да бъде длъжно да се подчини. Личните данни ще се съхраняват дотогава, докато целите, които те обслужват, бъдат изпълнени. Доколкото предоставените лични данни са свързани със законови срокове за съхранение на документация предвид изисквания на данъчната и търговската администрация, то срокът на съхранение може да достигне до 10години или до друг, законово постановен срок.

Права на потребителя

Ако потребителят не е съгласен с по-нататъшното съхранение на личните му данни,  желае да бъде прекъснат достъпа до тях, данните са променени и/или той пожелае да ги промени или да получи информация за тях, то това може да стане или да бъде указано през делнични дни между 9:00 и 17:00 часа на всеки работен ден чрез отправяне на заявление в свободен текст за отказ от съхранение, заявление в свободен текст за промяна на данните или чрез запитване на имейл: sales@heiger.net и  office@heiger.net, както и чрез писмо на адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, бул. Руски” № 141. „Хайгер” ООД ще реагира незабавно на желанието на клиента, включително и за изтриване на данните му, доколкото последното се позволява от закона. Всяка промяна, изтриване и блокиране на достъп до данни е безплатна.

Лична информация за потребителите:

  • Име;
  • Точен адрес за доставка;
  • Телефон и адрес за контакт;
  • Имейл адрес

Информация за юридическо лице:

  • Наименование/фирма;
  • Данни – седалище, ЕИК по Булстат; Регистрация по ЗДДС; МОЛ
  • Телефони за контакт;
  • Имейл адрес/и

Предоставената информация от физически лица се класифицира като лична и се пази като такава от  „Хайгер” ООД. При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и услугите, предлагани от Хайгер онлайн и ще бъде насоен да посети някой от търговските обекти на „Хайгер” ООД.

Сигурност на личните данни

Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми „Хайгер” ООД незабавно с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. „Хайгер” ООД не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя. 

 

 

Върни До Горе